031 6 33 09 60 95 rick@vechelventures.nl

Wat kan Vechel Ventures?

Als Vechel Ventures ben ik een Cultureel Maatschappelijk Agoog. Dit is een variatie op het opleidingsprofiel van de Cultureel Maatschappelijk Vormer. CMA is een onderdeel van de opleiding Social Work, vanuit Hogeschool Zuyd.
Er ligt een sterke nadruk op de agogiek, zoals de naam al doet vermoeden. Maar dat neemt niet weg dat ik ook in de ‘vertrouwde CMV-taken’ u meer dan graag van dienst ben.
Bekijk gerust hiervoor ook mijn Curriculum Vitae. Met mijn competenties kan ik u misschien nog meer van dienst zijn dan dat de onderstaande voorbeelden doen vermoeden.

– Musician’s Wingman
De Cultureel Maatschappelijk Agoog is erg breed. Zelf heb ik altijd een speciaal plekje gehad voor (pop)muziek en daar wil ik graag mijn kennis en ervaringen over delen.
Vanuit het oogpunt van zowel organisator alsmede muzikant is Vechel Ventures daarom beschikbaar voor bandcoaching en workshops.
Als bandcoach ga met de band een traject aan op het gebied waar zij behoefte aan hebben: zo efficiënt mogelijk repeteren, hoe zorgen we voor een tour, etc.
Met behulp van diverse workshops biedt Vechel Ventures hulp aan op het gebied van stageperformance, het organiseren van je eigen evenement en zelfs… Het papierwerk.

– Projectcoördinatie
Als spin-in-het-web kan ik projecten ondersteunen of geheel uitvoeren. Een goed idee, maar niet de mogelijkheid om iemand in dienst te nemen? Help mij dan om uw project te helpen.
Van brainstormen tot evaluatie – in het gehele proces ben ik meer dan graag van dienst.
Vanuit mijn ervaringen binnen verschillende stichtingen en mijn freelance werkzaamheden, kan ik van ‘a’ tot ‘z’ allerlei diensten uitvoeren. Alles zoals wij dat samen overeenkomen, van de apparatuur tot aan de promotie.
Voorbeeld: Bij het project “Nieuwe Helden Roermond” vanuit de ECI Cultuurfabriek ondersteun ik de projectleider Ton Wilbers (Cultuurscout – gemeente Roermond) in de fondsenwerving, promotie en algemene coördinatie.
Daarnaast ben ik verantwoordelijk als zakelijk leider en algemeen contact voor de repetitieruimte bij stichting CULON.

– Fondsenwerving
Als u bang bent voor de kosten… Ook daarin help ik graag.
Of het nu is om een plan van aanpak voor de fondsenwerving te schrijven, sponsoren te werven of subsidies aan te vragen – dat kan ik voor u doen.
Zelfs mijn eigen kosten als u mij wilt inzetten voor bijvoorbeeld de coördinatie of andere diensten.
Natuurlijk zijn alle fondsenwerving projecten onder het mom van “No Cure, No Pay”.
Voorbeeld: Bij stichting CULON doe ik de ondersteuning voor fondsenwerving en boekhouding voor evenementen van derden.
Bij het Rode Kruis, afdeling Roermond, heb ik meegewerkt aan de fondsenwerving van bepaalde projecten, zoals de aankoop van speciale fietsen in het kader van een efficiëntere hulpverlening.

– Organisatie en Beleid
Met veel passie stort ik mij op uw organisatie ter ondersteuning of ter ontwikkeling voor nieuw beleid. Of het nu gaat om het verwoorden van uw visie of het vrijwilligersbeleid – Daar werk ik graag aan mee.
Voorbeeld: Binnen Code043 werk ik actief mee aan de nieuwe visie en het nieuwe beleid dat in het voorjaar van 2014 hartelijk is ontvangen door verschillende partijen in de brede (eu-)regio van Maastricht.
Bij stichting CULON heb ik samen met Sjoerd Janssen de visie en het bijbehorende beleid geschreven.

– Verhuur apparatuur
Operationeel kan ik u natuurlijk ook ondersteunen. Met Vechel Ventures beschik ik over een bescheiden zanginstallatie, podiumlampen en een backline voor verschillende instrumenten. Hiermee kunt u laagdrempelig uw activiteit vormgeven, zoals bijvoorbeeld een bandavond met lage kosten.

%d bloggers liken dit: