031 6 33 09 60 95 rick@vechelventures.nl

CMA Rick

Nu ik mij steeds meer oriënteer op het werkveld, merk ik dat er verwarring is als ik mijn beroepsprofiel bij zijn naam noem: “Cultureel Maatschappelijk Agoog”. Als ik daarnaast zeg dat het een onderdeel is van de opleiding “Social Work”, krijg ik ook vaak verraste blikken.
Het klopt dat de opleiding Social Work vrij nieuw is; althans deze variant. Evenals de term Cultureel Maatschappelijk Agoog (CMA). Maar dat ik op plaats 3 op Google sta, is toch zelfs voor mij een verrassing.
Om die reden, zal ik hieronder proberen om mijn beroepsprofiel te beschrijven.

Wel wil ik van te voren melden dat het hier gaat om een persoonlijk stuk. Hieronder beschrijf ik wat CMA voor mij inhoudt.
De opleiding Social Work leidt op in vier verschillende beroepsprofielen (die samen bestaan uit generieke en beroepsspecifieke competenties). Deze generieke competenties zijn terug te vinden in het boek: “Vele Takken, Één Stam – Kader voor de hogere sociaal-agogische opleidingen”. Het beroepsprofiel CMA  leidt op tot ondernemende professionals in de sociale en culturele sector. Naast de Cultureel Maatschappelijk Agoog (CMA), zijn hier ook de Sociaal Pedagoog (SP), de Maatschappelijk Werk (MW) en de Sociaal Agoog (SA) binnen de opleiding Social Work van Hogeschool Zuyd.

De Cultureel Maatschappelijk Agoog is in principe een ‘vernieuwing’ van de Cultureel Maatschappelijk Vormer (CMV). In veel gevallen wordt dit geassocieerd met jongerenwerk en zelfs vrijetijdsmanagement. De kern van CMV is als volgt: “het ondersteunen van mensen bij het zichzelf vormen en bij de vormgeving van hun maatschappelijke leven.” (Alert en Ondernemend 2.0, 2011)

In principe is deze kern ook terug te vinden als Cultureel Maatschappelijk Agoog. De Cultureel Maatschappelijk Agoog is een ondernemende beroepskracht in de sociale en culturele sector. Deze ondersteunt en begeleidt zijn doelgroep om hun maatschappelijk en/of cultureel leven vorm te geven. Het werk blijft dienstverlening aan burgers bij de vormgeving van hun maatschappelijk bestaan; met de nadruk op zelfwerkzaamheid, zelfsturing en zelforganisatie. Dit doet de Cultureel Maatschappelijk Agoog door middel van (zelf ontworpen en vaak zelf georganiseerde/gecoördineerde) projecten die een publiek karakter hebben. Het is gericht op de publieke zaak door de doelgroep zelf (het aansporen van het actief burgerschap is één van de kerntaken naar mijn inziens).

Maar waar werkt de Cultureel Maatschappelijk Agoog nu precies? Het beroepsprofiel is enorm  breed. In het ‘handboek’ staat het als volgt omschreven:  “De CMV’er werkt op alle plekken waar mensen sociale en/of culturele activiteiten ontplooien: in gesubsidieerde instellingen of organisaties, bij de overheid, bij NGO’s, in commerciële bedrijven of als zelfstandig ondernemer.” (Alert en Ondernemend 2.0, 2011). 

Alhoewel de opleiding mij de basis biedt voor al deze werkvelden en functies, heb ik natuurlijk mijn specialisaties gekozen. Mijn ervaring en interesses  komen het meest overeen met de domeinen cultuur en onderwijs. Als ik dit koppel aan het bovenstaande overzicht, kunt u zien in welke werkvelden ik het liefst zou werken. Hier volgen ze, in alfabetische volgorde: ‘Culturele organisaties’, ‘Cultuureducatie en talentontwikkeling’, ‘Evenementenorganisatie’, ‘(lokale) Overheid’, ‘Onderwijs’, ‘Vrijwilligers’ en ‘Zelfstandig ondernemer’.
Dat wilt overigens niet zeggen dat ik de rest van de werkvelden niet zou willen aangaan. Het enige waar mijn interesse niet zo hoog in is, zijn de welkvelden ‘Internationaal’ en ‘Sport’.

Het zelfstandig ondernemen is overigens iets dat de laatste tijd nog in het nieuws te vinden was. Dit door de bezuinigingen van de overheid in de cultuursector. Halbe Zijlstra, staatssecretaris Cultuur, heeft hier een kamerbrief over geschreven waar ik mij, met het oog op de toekomst ook in ben gaan verdiepen.  Dit is een aanvulling op het sociaal agogisch werk waar ik binnen de kaders van mijn opleiding al veel mee heb mogen werken. Hier gaat het al om bijvoorbeeld de zelfstandigheid en beleidstechnisch te kunnen handelen. Dat wordt dus, zeker in mijn geval met het cultureel ondernemen, aangevuld met onder andere het succesvol te werken in een situatie van toenemende marktwerking.

Naar mijn idee is het cultureel ondernemen in elk werkveld en in iedere functie een belangrijk punt. Hiermee maak je een organisatie namelijk ook sterker; naast het bieden van een uitdaging voor de doelgroep.

Daarnaast komt ook de veelzijdige taak kijken bij deze werkvelden. In de bovenstaande werkvelden ben je bezig met PR, de wensen van de doelgroep, de eisen/voorwaarden van de opdrachtgever, de sociale context van de casus/het project, als netwerker, als organisator enzovoorts. Dit maakt het voor mij aantrekkelijk; ik mag veel en gevarieerd werk doen. Iets waar ik in mijn stages en vrijetijdsbesteding ook mijn pijlen op heb gericht. Van mijn werkzaamheden in ‘De HerrieTent’ als beheerder en binnen de ‘Echter Muziekavond’ als organisator en bandcoach tot het ontwerpen van projecten, coördineren en uitvoeren binnen de ECI Cultuurfabriek. 

Ik hoop dat ik met dit stuk een duidelijker beeld heb gecreëerd van de Cultureel Maatschappelijk Agoog evenals de persoonlijke draai die ik eraan gegeven heb. Voor vragen e.d. kunt u gebruik maken van de Contact pagina.
Voor wie overigens geïnteresseerd is in de competenties, verwijs ik graag naar het document “Alert en Ondernemend 2.0”.
Wanneer u deze hardcopy zou willen bemachtigen, hierbij de overige gegevens van “Alert en Ondernemend 2.0”:
Alert en Ondernemend 2.0 – Opleidingsprofiel Culturele en Maatschappelijke Vorming 
ISBN 978 90 8850 020 6
Landelijk Opleidingsprofiel CMV / B.V.
Uitgeverij SWP: 2009 

%d bloggers liken dit: