031 6 33 09 60 95 rick@vechelventures.nl

Werkervaring

Hieronder staan  mijn werkervaring (incl. stages), ervaring binnen bestuursposities en vrijwilligerswerk. Per categorie zijn deze opgesomd in chronologische volgorde.
We beginnen bij de huidige/meest recente werkzaamheden.
Het betreft hier een verzameling van mijn voornaamste werkzaamheden. Voor een volledig overzicht verwijs ik u graag naar mijn LinkedIn profiel.

Werkervaring:

Woonbegeleider / Opstartmedewerker
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
november 2014 – heden | Echt
Vanaf 24 november 2014 ben ik werkzaam als Woonbegeleider bij het COA te Echt.
De woonbegeleider is verantwoordelijk voor uitvoering van de basisprocessen, het faciliteren en begeleiden van bewoners bij diverse activiteiten en het bevorderen van de leefbaarheid op de locatie.
Takenpakket:
• Informeren, instrueren en controleren van bewoners in en rondom het centrum conform basisprocessen;
• Voeren van individuele gesprekken met betrekking tot specifiek opgedragen processen;
• Dossier verantwoordelijk voor processen in uitvoering;
• Verantwoordelijk voor de in- door- en uitplaatsing (fysieke plaatsing en registratie);
• Bemannen van de informatiebalie;
• Signaleren van spanningen, aanspreken van bewoners op ongewenst gedrag;
• Uitvoeren sanctionerings- en stimuleringsbeleid.

Vanaf augustus is een gedeelte van mijn takenpakket gewijzigd. Ik mag mij meer gaan richten op de eigen kracht van de doelgroepen om de activering op verschillende gebieden te bevorderen.
Daarbij komt ook het opbouwen van duurzame relaties in de brede regio om de integratie te bevorderen maar ook deze mensen een grotere kans naar hun kwaliteiten en behoeftes te geven in onze maatschappij.
Daarnaast ben ik nog altijd verantwoordelijk voor de regionale nieuwsbrief en regionale samenwerkingen.
Opgeven voor deze nieuwsbrief kan via azcecht@coa.nl.
Contact leggen voor samenwerkingen e.d. kan via rickvechel@coa.nl.

Algemeen Coördinator
Stichting CULON
Juni 2014 – juni 2015 | Roermond
Naast mijn taken als voorzitter bij stichting CULON, ben ik ook verantwoordelijk voor het algemene contact met geïnteresseerde partijen (van klanten t/m partners), het facilitair management (bijv. de repetitieruimtes), ondersteuning van promotie/marketing en het beheer van online middelen.

Cultureel Ondernemer
Vechel Ventures
Maart 2012 – heden | Roermond
Vechel Ventures is het cultureel ondernemerschap als Cultureel Maatschappelijk Agoog (voorheen beter bekend als CMV; Cultureel Maatschappelijk Vormer). Binnen Vechel Ventures werk ik (als freelancer) met een aantal projecten binnen de cultuureducatie/culturele sector.

Naast de projecten die ook worden genoemd op het LinkedIn profiel, zijn er ook enkele evenementen en activiteiten georganiseerd op een freelance basis.

Stagiair “Cultuurscout/Coördinator Muziek”

ECI Cultuurfabriek
September 2012 – September 2013  | Roermond
De ECI Cultuurfabriek is de plek waar ik mijn scriptie heb geschreven: “Hoe kan ECI Rockschool, talentontwikkelingstraject voor bands, zichzelf innoveren om adequate bandcoaching aan te bieden?”. Naast dit onderzoek ben ik het project “Nieuwe Helden” blijven ondersteunen op het gebied van promotie en fondsenwerving.

Begeleider
Daelzicht
Juli 2012 – Augustus 2012 | Heel
Bij Daelzicht heb ik in de zomervakantie van 2012 tijdelijk als begeleider gewerkt binnen de dagbesteding van een intensieve groep geestelijk gehandicapten.

Stagiair “Cultuurscout/Coördinator Muziek”
Centrum voor de Kunsten Roermond
September 2011 – Juni 2012 Roermond
Bij het Centrum voor de Kunsten Roermond heb ik het aanbod van bandcoaching geïnventariseerd en een advies uitgebracht om te innoveren.
Daarnaast heb ik bijgedragen aan de organisatie, promotie en fondsenwerving van het project “Nieuwe Helden”.

Stagiair “Algemeen Coördinator”
Stichting Azijnfabriek
September 2011 – Juni 2012 | Roermond
Bij de Azijnfabriek, voormalig poppodium van Roermond, heb ik een bijdrage geleverd aan de programmering, coördinatie en promotie met als kopstuk een activiteit in het kader van talentontwikkeling.

Freelance basgitaarinstructeur, webmaster
Nick Music
Januari 2010 – Januari 2012 | Roermond
Voor een kleine muziekschool in Roermond heb ik basgitaarles gegeven en van hun website het beheer uitgevoerd.

Stagiair “Algemeen Coördinator”
Muziek Centrum de Bosuil
September 2010 – Juni 2011 Weert
In Muziek Centrum de Bosuil heb ik een literatuuronderzoek met als onderwerp “Bandcoaching” uitgevoerd, naast verschillende taken ter ondersteuning van de algemeen coördinator.

Stagiair “Opbouwwerk”
Menswel
September 2009 – Juli 2010 | Echt
Bij Stichting Welzijnswerk Echt (SWE), inmiddels bekend onder de naam Menswel, heb ik bij verschillende projecten waaronder de “Maatschappelijke Stage” ondersteuning geboden aan het opbouwwerk.

Stagiair “Leraar Basisonderwijs”
OBS De Zonnewijzer
Oktober 2007 – Juni 2008 | Roermond
Bij De Zonnewijzer heb ik les gegeven aan groep 4 en groep 8.
Deze stage bedroeg 8u per week.

Bestuurservaring:

stichting CULON
Voorzitter
Januari 2014 – juni 2015 | Roermond
De stichting heeft ten doel het ondersteunen en ontwikkelen van (cultureel) ondernemerschap en burgerinitiatieven en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Als voorzitter ben ik lid van het dagelijks bestuur waarbij wij voornamelijk activiteiten en evenementen organiseren en ondersteunen, naast gebruikelijke bestuurstaken t.b.v. opgesteld beleid.

Stichting KultPub
Penningmeester

December 2013 – juli 2015 | Roermond
Binnen stichting KultPub heb ik sinds 27 december de taak van penningmeester overgenomen van Ton Wilbers. Hier houd ik de administratie bij en verwerk ik de betalingen.
Dit naast mijn taken binnen het dagelijks bestuur.

Code043
Lid Algemeen Bestuur
Oktober 2013 – heden | Maastricht
Sinds oktober 2013 ‘gast’ bij de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en de Jongerenambassadeurs van Code043.
Vanaf januari ben ik officieel als ‘Lid Algemeen Bestuur’ ingetreden.
Hierbij draag ik bij aan het beleid en de beslissingen binnen Code043.
Hiernaast ben ik tevens de link van het bestuur en de jongerenambassadeurs. Ik ondersteun de jongerenambassadeurs en informeer het bestuur n.a.v. de ontwikkelingen.

De HerrieTent
Bestuurslid
September 2006 – mei 2010
Bij (toenmalig onderdeel van Stichting Menswel) “De HerrieTent” heb ik als bestuurslid verschillende taken uitgevoerd waaronder de coördinatie en werving van nieuwe bands, bandcoaching en bijgedragen aan de organisatie van ‘HerriePop’.

 

Voor een volledig overzicht, kijk snel op: http://www.LinkedIn.nl/in/RickVechel/.
%d bloggers liken dit: